BBBN gaat voor u aan de slag zodra de beschikking van de rechtbank binnen is:

Beheerrekening openen die wordt beheerd door de bewindvoerder. Deze rekening staat op uw eigen naam. Op deze rekening komen de inkomsten binnen en worden de uitgaven betaald

Zorgt dat uw vaste lasten op tijd worden betaald via de beheerrekening ( aan de hand van het budgetplan)

  • Zorgt voor een overzicht van alle inkomsten en uitgaven
  • Een openingsbalans opstellen. In deze balans staan al uw bezittingen en schulden beschreven op het moment dat het bewind ingaat.
  • Beheert uw administratie (zowel de post als de betalingen)
  • Alle instanties waarmee u financieel mee te maken heeft zullen worden aangeschreven. Uw financiële post zal niet meer naar u worden gestuurd maar naar BBBN.
  • Voert contact met schuldeisers, gemeenten en overige instellingen
  • Ik help u met het overzichtelijk maken van de schulden. Als het om een problematische schuldsituatie gaat, ondersteun ik u bij de aanvraag bij een schuldhulpverlenende instantie. Meestal is de kredietbank of de gemeente.
  • Indien de schulden niet zo groot zijn, zal BBBN afspraken maken met uw schuldeisers om het openstaande bedrag terug te betalen door middel van een betalingsregeling als dit binnen het budget mogelijk is.
  • Doet de belastingaangifte (box 1)
  • Sluit verzekeringen en/of contracten voor u af als dat nodig is
  • Helpt u met de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand en/of toeslagen

© 2023 Bewind Budget Beheer Nederland